Genvindindingsindustrien i Danmark

Hvem er vi?

Vi er en brancheforening for 34 små og store genvindingsindustrier på tværs af Danmark med sekretariat hos Dansk Erhverv. Vores medlemmer genvinder eller genanvender affaldsressourcer i form af sekundære råstoffer og restprodukter såsom jern og metaller, pap, papir, elektronikskrot og dæk, og modtager og nyttiggør derfor materialer fra eksempelvis maskin- og bilindustrien (bilskrot), elektronikindustrien (el-skrot), energi og byggebranchen (byggeaffald) samt kommunerne. Branchen sørger kort sat for, at affaldsressourcerne bliver til genanvendelige ressourcer.

Regeringen foreslår konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald

Som et led i afskaffelsen af PSO-afgiften vil regeringen gøre op med monopolstrukturen i affaldsforbrændingssektoren og ophæve anvisningsretten for erhvervsaffald, indføre en kommunal udbudspligt for husholdningsaffald og selskabsgøre de kommunale forbrændingsanlæg. GI har løbende haft møder med ordførere, minister og embedsmænd og arbejder aktivt for, at regeringens forslag vinder opbakning i Folketinget.

Læs regeringsudspillet her

Besøg af energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V)

GI havde den 22. februar besøg af Energi- og forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt (V). På mødet fremlagde bestyrelsen GI's syn på affaldssektoren i praksis, herunder behovet for at give GI'smedlemmer øget adgang til affaldet på lige forretnings- og konkurrencemæssige vilkår og dermed gøre op med det kommunale affaldsmonopol. GI havde inviteret ministeren som et led i den videre dialog om affaldssektorens fremtid, som lige nu er under politisk overvejelse.
Se indslag fra TV2 Fyn her

Minister

Massiv opbakning til uddannelsesdage for kommuner om korrekt miljøbehandling af skrotbiler

Bildemontering Danmark A/S lagde hus til i Gadstrup, da 28 deltagere fra kommuner over hele landet var mødt op for at høre Miljøstyrelsen, DPA system, KL og GI fortælle om rammerne og praksis omkring miljørigtig skrotning af biler.
Læs fælles brochure om miljørigtig skrotning af biler

Uddannelsesdag

Evaluering af affaldssektoren offentliggjort

Rapporten viser bl.a., at markedet sagtens kan håndtere affaldet miljømæssigt og økonomisk bæredygtig. Rapporten vil nu danne grundlag for videre politiske forhandlinger om affaldssektorens fremtid, hvor GI vil deltage aktivt.

Læs evalueringen her

Nordiske konkurrencemyndigheder anbefaler mere fair konkurrence mellem kommuner og private

Der er væsentlige forskelle på strukturen og reguleringen af affaldssektoren i de nordiske lande. I alle landene kan bedre regulering af affaldssektoren skabe samfundsøkonomiske fordele, blandt andet i form af lavere omkostninger for husholdningerne. Det viser en rapport om konkurrencen på de nordiske affaldsmarkeder, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med de øvrige nordiske konkurrencemyndigheder har udarbejdet.
Læs mere her

SKAT letter skrothandlere for administrative byrder

SKAT er gennem dialog med GI gået med til at skrotte pligten til at udstede to fakturaer, når GI medlemmer handler med en kunde. Samtidig slipper virksomhederne fremover for at indgå en separat skriftlig aftale med deres kunder, idet aftalen erstattes af en underskrift på afregningsbilaget for handlen.
Læs nyheden her og brev fra SKAT

Afskaf bøvlet og meld en regel

Oplever du som GI virksomhed regler, som er besværlige eller bare unødvendige? Så send en mail til GIs sekretariat på arb@danskerhverv.dk - så tager vi det med videre.

Regeringsrapport om kabeltyveri

Rapporten lægger bl.a. op til et øget samarbejde med genvindingsindustrien og skærpet politikontrol med brodne kar i branchen. GIs formand, Jens Hempel-Hansen, var i TV2 News lørdag aften, hvor han hilste rapporten velkommen og forklarede GI's holdning til tyverierne, herunder at det er godt, at man nu fra politisk side tager hånd om problemet.
Læs mere her

Generalforsamling 2017

Mødet foregår på Hindsgavl Slot, Middelfart

Hindsgavl Slot, Middelfart

Næste års generalforsamling, den 2. februar 2017, foregår igen på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Der vil komme nærmere information, når dagen nærmer sig, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

spacer

placeholder