Genvindindingsindustrien i Danmark

Hvem er vi?

Vi er en brancheforening for 34 små og store genvindingsindustrier på tværs af Danmark med sekretariat hos Dansk Erhverv. Vores medlemmer genvinder eller genanvender affaldsressourcer i form af sekundære råstoffer og restprodukter såsom jern og metaller, pap, papir, elektronikskrot og dæk, og modtager og nyttiggør derfor materialer fra eksempelvis maskin- og bilindustrien (bilskrot), elektronikindustrien (el-skrot), energi og byggebranchen (byggeaffald) samt kommunerne. Branchen sørger kort sat for, at affaldsressourcerne bliver til genanvendelige ressourcer.

Indsamlingen af elektronikaffald skal styrkes

54.000 tons værdifuldt elektronikaffald forsvinder hvert år på det grå marked eller ender i forbrugernes skuffer. Der er brug for at styrke indsamlingen og dermed genanvendelsen. GI vil i 2017 have en liberalisering af elektronikaffaldsområdet som et selvstændigt fokusområde.

Læs indlægget her

Ministerbesøg hos Stena Recycling

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på besøg hos Stena Recycling i Vissenbjerg: Stena Recycling A/S i Vissenbjerg genanvender miljøfarligt affald og oplever lange ventetider, fordi EU-landene tolker reglerne i transportforordningen vidt forskelligt. Det kræver en særlig EU-godkendelse, når Stena skal hente miljøfarligt affald som batterier og oliefiltre ind fra udlandet. Det er besværligt og kan tage måneder, særligt på grund af den danske sagsbehandlingstid, hvilket ministeren nu vil gøre noget ved.

Se indslaget her

Den danske affaldssektor skal nytænkes

Sekretariatschef i GI, Anders Rune Bjerrum, støtter i en analyse i Politiken den 5. november 2016, regeringens forslag til reform af affaldssektoren.

Læs indlægget her

Opgør med kommunalt affaldsmonopol

Som led i regeringens helhedsplan har energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremlagt forslag til forsyningsstrategi. Strategien sætter bl.a. fokus på konkurrenceudsættelse af forbrændingesegnet affald og affaldshåndtering og skal endvidere sikre mere klar adskillelse mellem monopoler og konkurrenceudsatte områder. Konkret indebærer forslag bl.a. konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald og genanvendeligt husholdningsaffald samt afskaffelse af administrationsgebyret på affald. Samlet set er forslaget i god tråd med GI's prioriteter på affaldsområdet, hvor GI skal bakke strategien op aktivt i medier og på Christiansborg.

Se forslaget her

Op mod hver fjerde bil skrottes ulovligt

Op mod hver fjerde bil ender ikke hos en autoriseret autoophugger, viser ny rapport udarbejdet af Deloitte for Miljøstyrelsen. Det skal der gøres noget ved, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Desværre er det ulovlige marked steget markant, efter at man for nogle år siden sænkede skrotningsgodtgørelsen, som bilejerne får for at skrotte sin bil hos en autoriseret ophugger. Derfor vil vi hæve den fra 1.500 kr. til 2.200 kr., og det forventer jeg vil gøre en ende på mange af de ulovlige skrotninger. Det handler både om at undgå miljøskader og om at udnytte de gamle biler bedst muligt, siger Esben Lunde Larsen.

Læs nyheden her

Læs rapporten her

Besøg af energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V)

GI havde den 22. februar besøg af Energi- og forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt (V). På mødet fremlagde bestyrelsen GI's syn på affaldssektoren i praksis, herunder behovet for at give GI'smedlemmer øget adgang til affaldet på lige forretnings- og konkurrencemæssige vilkår og dermed gøre op med det kommunale affaldsmonopol. GI havde inviteret ministeren som et led i den videre dialog om affaldssektorens fremtid, som lige nu er under politisk overvejelse.
Se indslag fra TV2 Fyn her

Minister

Massiv opbakning til uddannelsesdage for kommuner om korrekt miljøbehandling af skrotbiler

Bildemontering Danmark A/S lagde hus til i Gadstrup, da 28 deltagere fra kommuner over hele landet var mødt op for at høre Miljøstyrelsen, DPA system, KL og GI fortælle om rammerne og praksis omkring miljørigtig skrotning af biler.
Læs fælles brochure om miljørigtig skrotning af biler

Uddannelsesdag

Evaluering af affaldssektoren offentliggjort

Rapporten viser bl.a., at markedet sagtens kan håndtere affaldet miljømæssigt og økonomisk bæredygtig. Rapporten vil nu danne grundlag for videre politiske forhandlinger om affaldssektorens fremtid, hvor GI vil deltage aktivt.

Læs evalueringen her

Nordiske konkurrencemyndigheder anbefaler mere fair konkurrence mellem kommuner og private

Der er væsentlige forskelle på strukturen og reguleringen af affaldssektoren i de nordiske lande. I alle landene kan bedre regulering af affaldssektoren skabe samfundsøkonomiske fordele, blandt andet i form af lavere omkostninger for husholdningerne. Det viser en rapport om konkurrencen på de nordiske affaldsmarkeder, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med de øvrige nordiske konkurrencemyndigheder har udarbejdet.
Læs mere her

SKAT letter skrothandlere for administrative byrder

SKAT er gennem dialog med GI gået med til at skrotte pligten til at udstede to fakturaer, når GI medlemmer handler med en kunde. Samtidig slipper virksomhederne fremover for at indgå en separat skriftlig aftale med deres kunder, idet aftalen erstattes af en underskrift på afregningsbilaget for handlen.
Læs nyheden her og brev fra SKAT

Afskaf bøvlet og meld en regel

Oplever du som GI virksomhed regler, som er besværlige eller bare unødvendige? Så send en mail til GIs sekretariat på arb@danskerhverv.dk - så tager vi det med videre.

Regeringsrapport om kabeltyveri

Rapporten lægger bl.a. op til et øget samarbejde med genvindingsindustrien og skærpet politikontrol med brodne kar i branchen. GIs formand, Jens Hempel-Hansen, var i TV2 News lørdag aften, hvor han hilste rapporten velkommen og forklarede GI's holdning til tyverierne, herunder at det er godt, at man nu fra politisk side tager hånd om problemet.
Læs mere her

Generalforsamling 2017

Mødet foregår på Hindsgavl Slot, Middelfart

Hindsgavl Slot, Middelfart

Næste års generalforsamling, den 2. februar 2017, foregår igen på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Der vil komme nærmere information, når dagen nærmer sig, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

spacer

placeholder