Dansk Erhverv og Dansk Industri sætter affald på dagsordenen i Folketinget

Fra Genvindingsindustrien bakkede Stena Recycling op om en konkurrenceudsættelse af håndtering af genanvendeligt husholdningsaffald, som i dag er monopoliseret af den enkelte kommune og skaber ulige konkurrence, idet genanvendelsesvirksomheder dermed går glip af store affaldsmængder. Stena fortalte, at en markedsliggørelse af alt affald er en god forretning for alle, og at kommunernes rolle som tilsynsmyndighed i øvrigt skal være mere tydelig