Generalforsamling og medlemsmøde 2019

Kl. 12.00-12.30 Registrering og sandwich

Kl. 12.30-12.35 Velkomst 
v/ formand Henning Christensen

Kl. 12.35-14.20 Generalforsamling
Miljøområdet er virkelig i udvikling. Både EU og regeringen har leveret flere strategier i 2018, og initiativer er sat i gang.

Bliv opdateret af formanden om, hvordan ensarterede sortering i kommunerne er på vej, hvordan affaldstilsynet er sat under lup, hvordan EU-regler om producentansvar vil ændre på WEEE-ordningen - og hvordan vi fortsat kæmper for en konkurrenceudsættelse af affaldet. 

Og bliv opdateret på, hvordan vi i 2019 skal arbejde for nye gode regler i EU-transportforordningen og bilskrotdirektivet, og hvordan vi skal være skarpe, når bekendtgørelse om miljøgodkendelser for jeres virksomheder fornys.

Dagorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for året 2018
  3. Fremlæggelse af regnskab 2018 og budget 2019
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  7. Eventuel

Kl. 14.20-14.40 Pause

Kl. 14.40 Medlemsmøde
Er du klart til at adskille nutidens moderne bil - og fremtidens?
Der er mere plastik, mere elektronik og andre kemikalier - få svar på, hvad det betyder for din fremtidige forretning.
 
European Car Producers deltager i vores møde med svar til os.


Kl. 16.15-16.30 Pause

Kl. 16.30-17.00 Nyt fra C-medlemmer og præsentation af nyt GI-medlem, T2O

Kl. 18.00 Velkomstdrink og middag

Tilmeldning og priser

  • Deltagelse i mødet inklusiv forplejning 470 kr.
  • Velkomstdrink, 3-retters middag samt aftenkaffe med sødt: 460 kr.
  • Enkeltværelse inkl. morgenbuffet: 1.000 kr. 

Tilmelding er bindende. 

(Enkeltværelse)