Erhvervets affaldsadministrationsgebyr ophæves

Regeringen besluttede i forbindelse med finansloven at fjerne det affaldsgebyr, der opkræves hos alle virksomheder, og som finansierer kommunernes administration af affaldsområdet. Administrationsarbejdet vedrører de tolvårige affaldsplaner, udarbejdelsen af regulativer, kortlægningsarbejder, informationskampagner og lignende. 

Cirka halvdelen af de opkrævede midlerne har været brugt til at finansiere selve opkrævningen af gebyret. De høje omkostninger til opkrævning skyldes især, at små virksomheder, der reelt ikke har affald, har haft mulighed for at få sagsbehandlet en dispensation for gebyret. 

Gebyret har igennem de seneste år været kritiseret af ovenstående grund, men også fordi gebyret har varieret betydeligt i størrelse fra kommune til kommune. Det sidste har bl.a. GI sat fokus på. 

Forslaget bevirker, at kommunernes administrationsarbejde fremadrettet skal skattefinansieres. Ændringen er gældende allerede fra 1. januar 2019.

Årligt blev der på nationalt plan opkrævet 100 mio. kr., og de 50 mio. kr. blev altså brugt til at opkræve selve gebyret. 

Ændringen vedrører ikke genbrugspladserne, heller ikke finansieringen af det administrative arbejde, som kommunerne har omkring genbrugspladserne.