GI-Nyt: Ministeren sætter forslag om jeres adgang til borgernes WEEE

Ministeren har fremsat forslag om borgernes WEEE og emballage

Folketinget har i dag 1. behandlet forslag om ændringer af miljøbeskyttelsesloven med henblik på at indføre producentansvar for emballage og gennemføre en revision af producentansvaret for WEEE.

Et forslag fra Miljø- og Fødevareministeren i forhold til WEEE er, at GI-virksomheder skal have mulighed for at modtage WEEE-affald direkte fra borgere. Dette er jo et stærkt ønske fra jer. Ministeren lagde vægt på, at fordyrende mellemled skal undgås. I stedet skal behandlingsstandarder fremsættes som krav til virksomhedernes behandling af affaldet. Spørgsmålet blev ikke debatteret i folketingssalen.

I forhold til fremlæggelsen af lovændringer om implementeringen af et producentansvar for emballage, blev det nævnt, at man er opmærksom på, at både erhverv og kommuner mener, at de er bedst til at løse opgaven med håndteringen af emballageaffaldet. Ministeren udtrykte tilfredshed med, at Dansk Erhverv, Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer i fællesskab har meddelt hende, at erhvervet er klar til at påtage sig ansvaret.

Næste trin er en teknisk gennemgang af lovforslagets elementer og så bliver der 2. og 3. behandling, som bliver mere detaljeret.