I den cirkulære økonomi er det centralt, at genvinderne rådgiver om genanvendelse

Regeringen lancerede i sidste uge Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.

Dansk Erhverv har udsendt bemærkninger til handlingsplanen. Her funderes bl.a. over genvindernes fremtidige rolle i den cirkulære økonomi.

For affaldsområdet indeholder planen følgende elementer:

  • Fremme mere ensartet indsamling af husholdningsaffaldet (side 51)
  • Skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvare (side 52) - det handler om ensartet klassificering af affald hen over landet.
  • Liberalisere håndteringen af elektronikaffaldet (side 53)
  • Pulje til håndtering af reguleringsmæssige barrierer for cirkulær økonomi (side 53) - her tænkes særligt på midler til analyser.

På torsdag på medlemsmøde i GI vil vi gå i dybden med, hvordan GenvindingsIndustrien kan arbejde med nye forretningsmuligheder under den cirkulære økonomi.