Kommende krav til sortering - og medlemsmøde mhp en vurdering af dem