Finansloven indeholder, at et affaldsgebyr bortfalder

Virksomhedernes gebyrer til finansiering af kommunernes administrative generelle opgaver på affaldsområdet fjernes, og erhvervslivet lettes for administrative byrder på 4 mio. kr. i 2020. 

Dansk Erhverv har i flere år påpeget, at gebyret bør fjernes, dels fordi størrelsen på gebyret varierer meget fra kommune til kommune og skaber konkurrenceulighed, og dels fordi cirka halvdelen af de opkrævede midler anvendes til netop at opkræve dem.