Ministeren kritiserer kommunal udbygning af anlæg i konkurrence med private

Skatteborgerne risikerer at komme til at hænge på en kæmperegning, hvis en række kommuner går videre med planer om for kommunale penge at bygge anlæg til brug i forvandlingen af bioaffald til biogas, siger energi-, klima- og forskningsministeren i JP i dag. 

Snup avisen i kiosken i dag og læs om ministerens holdning til både Amagerbakkes bygning af et bioanlæg og til sagen om de fynske kommuner, der vil bygge et bioanlæg magen til NC Miljøs. 

"Jeg vil på det kraftigste advare kommunerne om at gå ind i store investeringer for efterbehandling af organisk affald. Hvis regeringen kommer igennem med sit forslag til en forsyningsstrategi, vil dette område som et minimum blive sat i udbud. Det vil sige, at skatteborgerne risikerer at skulle betale en kæmperegning for anlæg, der vil komme til at stå ubrugte hen," siger Lars Christian Lilleholt til JP.