Faglige udvalg


GI har fire udvalg, som arbejder for mere synlighed for de konkrete fagområder og foreningen generelt, så GI kan øve konkret indflydelse på myndigheder, politikere og samarbejdspartnere. På den måde løfter GI vidensniveauet på genvindingsområdet og sikrer samtidig, at lovgivningen er i overensstemmelse med virksomhedernes faktiske hverdag.

Udvalgene er åbne for alle medlemmer. Der indkaldes til møder via GI-Nyt.