Miljø

Udvalget arbejder med generelle miljøemner, herunder spildevandskrav, regler for import/eksport af affald, kommunale og nationale affaldsregler mv. Udvalget fokuserer særligt på at lette EU’s transportregler for affald, da de gør det unødigt komplekst at transportere affald på tværs af grænser og dermed skabe et europæisk affaldsmarked.