Politik


GI ser affald som en ressource og støtter idéen om en cirkulær økonomi - både fordi det er en god forretning, og fordi det er godt for miljø og samfund.

Derfor tror vi på en grøn omstilling med fokus på genvinding af sekundære råstoffer frem for udvinding af primære råstoffer, og hvor produkter og værdikæder designes således, at ressourcerne bruges effektivt og kan genanvendes så meget som muligt.

Affaldet skal med andre ord forblive i materiale-kredsløbet frem for kun at ende som forbrænding eller deponering (lineært hierarki). Samtidig skal affaldet ud på et frit marked, så nye teknologier og genanvendelsesmetoder kan udvikles af private aktører, hvilket stiller skærpede krav til måden hvorpå vi tænker og laver miljø-affaldspolitik såvel som erhvervspolitik i Danmark og EU.

Læs GI's holdningspapir: Affald er en ressource og en god forretning