Generalforsamling 2023

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne til generalforsamling og medlemsmøde i Genvindingsindustrien torsdag den 2. marts 2023 på Fyn.

Program for dagen:
11.30 - 12.00 Ankomst og registrering
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00 Generalforsamling*
14.00 - 15.15 Pause
15.15 - 17.30 Diverse oplæg samt præsentation af nye medlemmer samt C-medlemmer
17.30 - 18.00 Hygge og evt. omklædning
18.30 -          Middag og hyggeligt samvær

Læs det udvidede program

Efter generalforsamlingen kan du glæde dig til at høre om arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden for import/eksport af affald i Miljøstyrelsen fra den nye kontorchef Niels Erik Grønfeldt Martiny. Derudover en præsentation fra Miljøstyrelsen, hvor vi skal høre om planerne for at tilsyn med affaldsbehandlere skal flyttes til Miljøstyrelsen fra kommunerne.

Sekretariatet opdaterer også på foreningens igangværende arbejde. Det gælder bl.a. revision af Transportforordningen og Dækbekendtgørelsen samt arbejdet med at se på reglerne for kontantbetaling ved køb af skrot.

Foreningens nye medlemmer vil også på dagen præsentere sig selv, og der vil som altid være afsat tid til, at C-medlemmer kan sige noget. Blot lige giv sekretariatet en melding inden, hvis du ønsker at få ordet!

Pris for deltagelse i arrangementet er:
* Deltagelse i heldagsmøde inkl. middag: 1.500 kr. (ex. drikkevarer)
* Enkeltværelse inkl. morgenbuffet: 975 kr.

Der er et begrænset antal værelser, så det er først til mølle.

*Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2022
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 og budget for 2023
  4. Indkomne forslag (skal være sekretariatet i hænde senest den 15. februar)
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg til revisorer og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Vel mødt på Fyn!

Fik du ikke tilmeldt dig, men ønsker at deltage, så kontakt sekretariatet på 3374 6257 eller info@genvindingsindustrien.dk