Genvindingsindustrien arbejder for


Fri markedsdannelse og fair konkurrence

 • Omstilling af affaldssektoren til en markedsbaseret organisering
 • Understøtte fri og fair handel med sekundære råvarer
 • Ens og bindende regler for udvidet producentansvarssystemer
 • Udarbejdelse af ensartet udbudsmateriale
 • Håndtering af erhvervsaffald skal fastholdes i den private sektor

Styrket EU og internationalt samarbejde

 • Fra affaldsregulering til ressourceregulering
 • Fælles EU-standarder for hvornår affaldsfasen ophører
 • Nem grænseoverskridende transport af affald
 • Genanvendeligt affald skal trækkes ud af forbrændingen
 • Fælles EU-mål for genanvendelse
 • Sikre sammenhæng mellem de forskellige EU-reguleringer

Styrkelse af innovation gennem udvikling af nye teknologier 

 • Teknologiudvikling bl.a. gennem at øge tilskudsmulighederne
 • Strømliget sortering og indsamling af affald
 • Styrke samarbejde på tværs af værdikæden

Ansvarlig og bæredygtig branche

 • Styrke samarbejdet i branchen
 • Fremme implementering af fælles standarder i branchen (miljøgodkendelse, CO2-beregninger etc.)
 • Understøtte tillid gennem transparens i sektoren

 

Læs mere om de enkelte mærkesager