Om GI


GenvindingsIndustrien - GI er en brancheforening for genvindingsvirksomheder med sekretariat hos Dansk Erhverv. GI har siden 1981 været branchens talerør over for myndigheder, politikere, offentlighed, presse og organisationer i ind- og udland.

Genvindingsindustrien i Danmark går så langt tilbage som midten i 1800-tallet, og har derfor i kraft af sin store erfaring og teknologiske kapacitet en naturlig rolle i den cirkulære økonomi og grønne omstilling af samfundet, herunder skabelsen af innovative og grønne løsninger og nye forretningsmodeller, jobskabelse og øget eksport. 

Vi er en medlemsdrevet brancheforening med en høj miljøprofil, som arbejder på grundlag af fastsatte vedtægter og et etisk kodeks med den valgte bestyrelse som øverste organ. Sekretariatet varetager foreningens interne liv og drift i form af løbende afholdelse og forberedelse af bestyrelsesmøder, generalforsamling, fagudvalg (miljøudvalg, biludvalg og elektronikudvalg), medlemsdage, tværgående samarbejde, erfaringsudveksling og uddannelsesaktiviteter, som samlet har til formål at udvikle og forme foreningens branchekommercielle og fælles politiske holdninger og interesser.

Vores medlemmer genvinder eller genanvender affaldsressourcer i form af sekundære råstoffer og restprodukter såsom jern og metaller, pap, papir, elektronikskrot og dæk og modtager og nyttiggør derfor materialer fra eksempelvis maskine- og bilindustrien (bilskrot), elektronikindustrien (el-skrot), energi- og byggebranchen (byggeaffald) samt kommunerne.

GenvindingsIndustrien ønsker en moderne og international orienteret genvindingsindustri, der gennem genvinding og genanvendelse af materialer skaber både miljømæssig og økonomisk værdi for virksomheder og samfund med udgangspunkt i et frit og effektivt marked med lige konkurrencevilkår for alle.

Vi skal forbedre branchens rammevilkår og placere genvindingsindustrien som en naturlig og konkret del af transformering af affaldssektoren til en ressourcesektor gennem fokuseret interessevaretagelse, partnerskaber og klar kommunikation.