Generalforsamling & medlemsmøde 2024

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne til generalforsamling og medlemsmøde i Genvindingsindustrien torsdag den 14. marts 2024 i Kolding. Foruden god tid til at netværke med andre medlemmer, vil du blive opdateret på de seneste udviklinger i sektoren.  

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men vi kan allerede nu løftet sløret for nogle af de ting, du kan forvente dig. Vi starter med frokost kl. 12 og generalforsamling kl. 13-14. Herefter vil der være medlemsmøde med efterfølgende middag og socialt samvær.

Til medlemsmøde skal vi bl.a. høre om:

 • Status fra Miljøstyrelsen, forventeligt i forhold til import/eksport af affald og nyt affaldsdatasystem
  • Miljøstyrelsen har bekræftet deres deltagelse, men endnu ikke hvem der kommer. Vi håber, at de både kan opdatere os på de nye regler i Transportforordningen (de træder først i kraft i 2026) og deres arbejde med udvikling af nyt affaldsdatasystem.

 • Miljøcertificering med fokus på genvindingsvirksomheder
  • Dennich fra virksomheden Valcert kommer og fortæller om miljøcertificering, og hvordan de kan hjælpe GI’s medlemmer med at blive certificeret.

 • Nyt fra Genvindingsindustrien og C-medlemmer

Derudover skal I finde kampgejsten frem, når dagen bliver afsluttet med en quiz; Hvilket bilmærke kører Benny fra Olsen Banden i? Hvad skal gummistøvler affaldssorteres som? Hvem vandt VM i fodbold i 1994? Ja, quizzen kan byde på lidt af hvert.

Vi glæder os i hvert fald meget til at se jer i Kolding.

Tilmeldingen finder du herunder.

Deltagergebyr:
Frokost, generalforsamling og medlemsmøde 750 kr.
Middag 650 kr.
Overnatning - enkeltværelse 1.195 kr.
Overnatning - dobbeltværelse 1.395 kr.

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for 2023
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 og budget for 2024
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg til revisorer og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Vel mødt i Kolding!Hvem medbringer du?
Ønsker du yderligere overnatninger, så kontakt jand@danskerhverv.dk