Affald


BEK nr. 1001 af 27/06/2018 - Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

BEK nr. 436 af 17/05/2016 - Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

BEK nr. 1475 af 12/12/2017 -  Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

BEK nr. 720 af 09/07/2019 - Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

BEK. nr. 1742 af 13/12/2018 - Bekendtgørelse om Affaldssystemet

BEK nr. 896 af 29/06/2017 - Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

BEK nr. 224 af 08/03/2019 - Bekendtgørelse om affald

Rådets forordning (EU) nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastættelse af kriterier for, hvornår nogle typer metalskrot opører med at være affald efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98 / EF

LBK nr. 1218 af 25/11/2019 - Bekendtgørelsen om lov om miljøbeskyttelse

BEK nr. 870 af 08/07/2015 - Bekendtgørelse om import og salg samt ekspert af batterier og akkumulatorer

BEK nr. 47 af 12/01/2016 - Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

BEK nr. 148 af 08/02/2018 - Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affalad af elektrisk og elektronisk udstyr

BEK nr. 1271 af 21/11/2017 - Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald

BEK nr. 73 af 25/01/2016 - Bekendtgørelse om forbud mod salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter

BEK nr. 1229 af 21/11/2019 - Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk affald

BEK nr. 1500 af 14/12/2017 - Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald