Høringssvar


GI er en selvstændig høringspart på størstedelen af alle miljøhøringer og afgiver enten selv eller i samarbejde med Dansk Erhverv høringssvar. Høringer bliver lagt ud på hjemmesiden og eventuelle kommentarer kan altid sendes til sekretariatet.

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012